04.05.2020

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (березень 2020)
      Виробництво будівельної продукції (січень–березень 2020)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2020)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2020)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (березень 2020)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2020)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2020)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (березень 2020)