02.06.2020

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Виробництво будівельної продукції (січень–квітень 2020)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2020)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2020)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (квітень 2020)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2020)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2020)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (квітень 2020)
      Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2019) (остаточні дані)