02.09.2020

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Виробництво будівельної продукції (січень–липень 2020)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2020)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2020)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (липень 2020)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2020)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2020)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (липень 2020)