02.11.2020

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Виробництво будівельної продукції (січень–вересень 2020)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2020)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2020)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (вересень 2020)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2020)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2020)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (вересень 2020)