02.02.2021

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Виробництво будівельної продукції (січень–грудень 2020)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2020)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2020)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (грудень 2020)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2020)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2020)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (грудень 2020)