01.04.2021

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Виробництво будівельної продукції (січень–лютий 2021)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2021)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2021)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (лютий 2021)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2021)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2021)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (лютий 2021)