29.04.2021

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Заробітна плата (березень 2021)
      Доходи та витрати населення (2020) (попередні дані)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2020)
      Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2020)
      Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (2020)
      Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах і районах (2020)
      Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) (2020)
      Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів (2020)