Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

(тис.грн)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього 2947584 3546804 3489339 3637605 4078277 6809321 9123259 10499875

у тому числі за рахунок

               

коштів державного бюджету

94207 167089 78351 69074 36997 134495 326518 400668

коштів місцевих бюджетів

138566 152090 158048 168909 204008 538244 726530 1031410

власних коштів підприємств та організацій

1117398 1518313 2012807 1896342 1857843 2910695 4006544 5075809

кредитів банків та інших позик

536245 995537 286087 362397 303835 217979 510239 1115968

коштів іноземних інвесторів

247813 7348 4864 4966 3770 371

коштів населення на будівництво житла

591735 465788 667395 882020 1436094 2601821 3317822 2690497

інших джерел фінансування

221620 240639 281787 253897 235730 405716 235606 185523