Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–березень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 1740688 100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

9475 0,6

коштів місцевих бюджетів

140835 8,1

власних коштів підприємств та організацій

1157902 66,5

кредитів банків та інших позик

226786 13,0

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

194885 11,2

інших джерел фінансування

10805 0,6