Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2021 року

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 1633638 100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

57886 3,5

коштів місцевих бюджетів

84348 5,2

власних коштів підприємств та організацій

1136372 69,6

кредитів банків та інших позик

221934 13,6

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

81557 5,0

інших джерел фінансування

51541 3,1
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.