Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–червень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 3856658 100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

38253 1,0

коштів місцевих бюджетів

327954 8,5

власних коштів підприємств та організацій

2667881 69,2

кредитів банків та інших позик

325827 8,4

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

475249 12,3

інших джерел фінансування

21494 0,6