Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 6249651 100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

215044 3,4

коштів місцевих бюджетів

660260 10,6

власних коштів підприємств та організацій

4134783 66,1

кредитів банків та інших позик

485246 7,8

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

686098 11,0

інших джерел фінансування

68220 1,1