Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–грудень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього 10139119 100,0

у тому числі за рахунок

   

коштів державного бюджету

414228 4,1

коштів місцевих бюджетів

967964 9,6

власних коштів підприємств та організацій

5092977 50,2

кредитів банків та інших позик

703410 6,9

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

2755667 27,2

інших джерел фінансування

204873 2,0