Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–березень 2018 року

 

Код  за КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу
Усього

1740688 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

595241 34,2

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

586563 33,7

лісове господарство та лісозаготівлі

02 ...1 ...1

рибне господарство

03 ...1 ...1
Промисловість

B+C+D+E

604167 34,7

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 14049 0,8

переробна промисловість

C 377470 21,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 209045 12,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 3603 0,2
Будівництво F 113379 6,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 79825 4,6

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45 25118 1,4

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46 51278 3,0

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47 3429 0,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 156613 9,0

наземний і трубопровідний транспорт

49 75438 4,3

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 81175 4,7

поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

211 0,0

тимчасове розміщування

55 ...1 ...1

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56 ...1 ...1
Інформація та телекомунікації J 477 0,0

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60 ...1 ...1

телекомунікації (електрозв'язок)

61 302 0,0

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63 ...1 ...1
Фінансова та страхова діяльність K ...1 ...1
Операції з нерухомим майном L 42113 2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 620 0,0

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71 ...1 ...1

наукові дослідження та розробки

72 ...1 ...1

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 109398 6,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 30399 1,7
Освіта P 2232 0,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 5447 0,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 517 0,0
Надання інших видів послуг S ...1 ...1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.