Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–червні 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 2864441 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 610427 21,3

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

598476 20,9

лісове господарство та лісозаготівлі

11951 0,4

рибне господарство

Промисловість 664821 23,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10235 0,4

переробна промисловість

502756 17,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

145595 5,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6235 0,2
Будівництво 438434 15,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 74880 2,6

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

22101 0,8

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

31885 1,1

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

20894 0,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 112990 4,0

наземний і трубопровідний транспорт

...1 ...1

водний транспорт

авіаційний транспорт

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

61125 2,1

поштова та кур'єрська діяльність

...1 ...1
Тимчасове розміщування й організація харчування 460 0,0

тимчасове розміщування

...1 ...1

діяльність із забезпечення стравами та напоями

...1 ...1
Інформація та телекомунікації 2648 0,1

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

...1 ...1

телекомунікації (електрозв'язок)

1513 0,1

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

...1 ...1
Фінансова та страхова діяльність 109 0,0
Операції з нерухомим майном 86306 3,0
Професійна, наукова та технічна діяльність 2844 0,1

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

963 0,0

наукові дослідження та розробки

245 0,0

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

1636 0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 792344 27,7
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 53888 1,9
Освіта 6029 0,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 16834 0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 931 0,0
Надання інших видів послуг 496 0,0