Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 5536915 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1170159 21,1

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1150597 20,8

лісове господарство та лісозаготівлі

19562 0,3

рибне господарство

Промисловість 1197945 21,6

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

27804 0,5

переробна промисловість

860014 15,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

293862 5,3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

16265 0,3
Будівництво 718732 13,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 120025 2,2

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

31241 0,6

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

62861 1,1

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

25923 0,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 166334 3,0

наземний і трубопровідний транспорт

94613 1,7

водний транспорт

авіаційний транспорт

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

67226 1,2

поштова та кур'єрська діяльність

4495 0,1
Тимчасове розміщування й організація харчування 1138 0,0

тимчасове розміщування

1008 0,0

діяльність із забезпечення стравами та напоями

130 0,0
Інформація та телекомунікації 4809 0,1

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

51 0,0

телекомунікації (електрозв'язок)

2172 0,0

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

2586 0,1
Фінансова та страхова діяльність 173 0,0
Операції з нерухомим майном 131056 2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 7883 0,1

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

5912 0,1

наукові дослідження та розробки

335 0,0

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

1636 0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1748222 31,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 216825 3,9
Освіта 16582 0,3
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 34076 0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2202 0,1
Надання інших видів послуг 754 0,0