Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2016 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 8770028 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1737046 19,8

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1709967 19,5

лісове господарство та лісозаготівлі

27079 0,3

рибне господарство

Промисловість 2015215 23,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

50912 0,6

переробна промисловість

1171666 13,3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

751088 8,6

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

41549 0,5
Будівництво 1146576 13,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 173329 2,0

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

52141 0,6

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

80748 0,9

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

40440 0,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 210193 2,4

наземний і трубопровідний транспорт

129879 1,5

водний транспорт

авіаційний транспорт

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

75752 0,9

поштова та кур'єрська діяльність

4562 0,0
Тимчасове розміщування й організація харчування 2048 0,0

тимчасове розміщування

1554 0,0

діяльність із забезпечення стравами та напоями

494 0,0
Інформація та телекомунікації 5965 0,1

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

429 0,0

телекомунікації (електрозв'язок)

2570 0,0

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

2966 0,1
Фінансова та страхова діяльність 183 0,0
Операції з нерухомим майном 190585 2,2
Професійна, наукова та технічна діяльність 17928 0,2

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

15470 0,2

наукові дослідження та розробки

392 0,0

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

2066 0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2610171 29,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 530402 6,0
Освіта 36057 0,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 86323 1,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4123 0,0
Надання інших видів послуг 3884 0,0