Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2021 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 1633638 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1624839 99,5

будівлі житлові

107672 6,6

будівлі нежитлові

187635 11,5

інженерні споруди

277792 17,0

машини, обладнання та інвентар

768983 47,0

транспортні засоби

210510 12,9

земля

1082 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

45289 2,8

інші матеріальні активи

25876 1,6
Інвестиції в нематеріальні активи 8799 0,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

5949 0,4