Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2021 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 4275651 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 4256379 99,5

будівлі житлові

594841 13,9

будівлі нежитлові

629350 14,7

інженерні споруди

598873 14,0

машини, обладнання та інвентар

1802040 42,1

транспортні засоби

444944 10,4

земля

9133 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

93761 2,2

інші матеріальні активи

83437 2,0
Інвестиції в нематеріальні активи 19272 0,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

9167 0,2