Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2021 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 10874810 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 10772730 99,1

будівлі житлові

1063367 9,8

будівлі нежитлові

1702733 15,7

інженерні споруди

2732469 25,1

машини, обладнання та інвентар

3851018 35,4

транспортні засоби

990687 9,1

земля

18215 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

152610 1,4

інші матеріальні активи

261631 2,4
Інвестиції в нематеріальні активи 102080 0,9

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

22383 0,2