Капітальні інвестиції за видами активів

(тис.грн)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

2947584

3546804 3489339 3637605 4078277 6809321 9123259 10499875

Інвестиції у матеріальні активи

2941337 3522464 3463892 3618481 4062248 6752840 9098046 10455536

житлові будівлі

795730 623927 863354 1110643 1578646 3035187 3618909 2934024

нежитлові будівлі

712024 647597 1019157 699351 620505 846396 862603 1593470

інженерні споруди

653656 956353 351666 397623 344668 433392 804477 1029917

машини, обладнання та інвентар

589731 952609 894044 999286 1092647 1833025 2732887 3473322

транспортні засоби

110164 232619 221826 246681 261474 419912 861197 1140405

земля

6033 10968 4526 3390 13771 24682 14035 18842

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

40239 59838 63335 87267 88238 77383 72710 101980

інші матеріальні активи

33760 38553 45984 74240 62299 82863 131228 163576

Інвестиції у нематеріальні активи

6247 24340 25447 19124 16029 56481 25213 44339

з них

               

програмне забезпечення та бази даних

2327 3530 4189 7977 7560 48443 19113 16719

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

252 1505 3530 2723 5948 3125 1994 6292