Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

     (тис.грн)
 

Код за КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Усього   2947584 3546804 3489339 3637605 4078277 6809321 9123259 10499875 11274895 10534118 10617033
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А

443867 827817 1158779 836494 826537 1585237 1840500 2735027 3167091 2485162 2662445

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

439717 820978 1150284 827170 814944 1553262 1810545 2704369 3125651 2463442 2646697

лісове господарство та лісозаготівлі

02

4150 6821 8495 9324 11593 31975 29955 к к к к

рибне господарство

03

18 к к к к
Промисловість

B+C+D+E

1155444 1275639 663902 888633 924104 1169708 2064753 2569965 3881972 3837872 2228172
Будівництво

F

829048 735963 954060 905996 852699 1516269 1158690 856303 1081018 1082324 934020
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

93388 117615 105366 111186 91366 149351 249882 338607 402050 307867 291300

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

12540 22283 19896 17904 24309 31280 55997 81449 114662 111960 120654

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

68905 65322 69967 73551 53840 96919 149622 225232 239357 115112 145469

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

11943 30010 15503 19731 13217 21152 44263 31926 48031 80795 25177
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

31920 53651 121908 249283 110114 132603 234641 364415 310297 413991 350616

наземний і трубопровідний транспорт

49

16891 35592 39190 45370 43661 87368 149836 217033 199146 290082 192092

водний транспорт

50

20 10 36 40

авіаційний транспорт

51

284 136

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

14725 17627 82578 203238 65833 44109 84805 147382 к 123909 158524

поштова та кур'єрська діяльність

53

296 130 639 580 1126 к
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4350 5505 4478 3067 2853 5155 3862 3111 3773 5963 1743

тимчасове розміщування

55

713 2934 1718 1725 574 4318 3149 1174 2463 2755 к

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

3637 2571 2760 1342 2279 837 713 1937 1310 3208 к
Інформація та телекомунікації

J

5013 5788 5907 4869 4193 9885 7023 3002 12050 6625 8380

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

1678 2864 2397 1702 780 3105 1712 1029 4978 1652 к

телекомунікації (електрозв'язок)

61

2851 2037 2423 2341 2201 2748 2414 1025 3573 3228 5899

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

484 887 1087 826 1212 4032 2897 948 3499 1745 к
Фінансова та страхова діяльність

K

593 668 855 142 149 211 191 160 210 к к
Операції з нерухомим майном

L

106525 50144 151253 160147 150357 207691 188105 279165 209422 226965 1271567
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5493 17601 29302 15107 16253 20368 18739 26102 69987 86113 45097

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

4532 13873 26908 11280 11989 18786 15515 23685 64495 82364 29028

наукові дослідження та розробки

72

35 766 1151 96 76 170 392 к 2543 к к

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

926 2962 1243 3731 4188 1412 2832 к 2949 к к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

26261 118070 40329 280379 909297 1579883 2524926 2234430 638402 336452 52037
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

165778 255033 188332 127755 136586 269249 671797 878637 1207073 1415215 2223846
Освіта

P

24832 29811 16723 17932 13719 45181 42902 46366 65471 107906 69754
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

39914 45103 37034 28154 36139 113722 108007 149644 208286 213136 470508
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11310 2610 2151 3280 1671 3010 5358 12908 8699 6614 6613
Надання інших видів послуг

S

3848 5786 8960 5181 2240 1798 3883 2033 9094 к к
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).