Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

(тис.грн)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього 2947584 3546804 3489339 3637605 4078277 6809321 9123259 10499875
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 443867 827817 1158779 836494 826537 1585237 1840500 2735027

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

439717 820978 1150284 827170 814944 1553262 1810545 2704369

лісове господарство та лісозаготівлі

4150 6821 8495 9324 11593 31975 29955 1

рибне господарство

18 1
Промисловість 1155444 1275639 663902 888633 924104 1169708 2064753 2569965
Будівництво 829048 735963 954060 905996 852699 1516269 1158690 856303
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 93388 117615 105366 111186 91366 149351 249882 338607

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

12540 22283 19896 17904 24309 31280 55997 81449

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

68905 65322 69967 73551 53840 96919 149622 225232

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

11943 30010 15503 19731 13217 21152 44263 31926
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 31920 53651 121908 249283 110114 132603 234641 364415

наземний і трубопровідний транспорт

16891 35592 39190 45370 43661 87368 149836 217033

водний транспорт

20 10 36 40

авіаційний транспорт

284 136

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

14725 17627 82578 203238 65833 44109 84805 147382

поштова та кур'єрська діяльність

296 130 639 580 1126
Тимчасове розміщування й організація харчування 4350 5505 4478 3067 2853 5155 3862 3111

тимчасове розміщування

713 2934 1718 1725 574 4318 3149 1174

діяльність із забезпечення стравами та напоями

3637 2571 2760 1342 2279 837 713 1937
Інформація та телекомунікації 5013 5788 5907 4869 4193 9885 7023 3002

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

1678 2864 2397 1702 780 3105 1712 1029

телекомунікації (електрозв'язок)

2851 2037 2423 2341 2201 2748 2414 1025

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

484 887 1087 826 1212 4032 2897 948
Фінансова та страхова діяльність 593 668 855 142 149 211 191 160
Операції з нерухомим майном 106525 50144 151253 160147 150357 207691 188105 279165
Професійна, наукова та технічна діяльність 5493 17601 29302 15107 16253 20368 18739 26102

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

4532 13873 26908 11280 11989 18786 15515 23685

наукові дослідження та розробки

35 766 1151 96 76 170 392 1

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

926 2962 1243 3731 4188 1412 2832 1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 26261 118070 40329 280379 909297 1579883 2524926 2234430
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 165778 255033 188332 127755 136586 269249 671797 878637
Освіта 24832 29811 16723 17932 13719 45181 42902 46366
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 39914 45103 37034 28154 36139 113722 108007 149644
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11310 2610 2151 3280 1671 3010 5358 12908
Надання інших видів послуг 3848 5786 8960 5181 2240 1798 3883 2033
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.