Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами1,2

2 загальної площі)
  Усього

У тому числі

готелі, ресторани та подібні будівлі будівлі офісні будівлі торговельні будівлі транспорту та засобів зв'язку будівлі промислові та склади будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення нежитлові будівлі інші

2018

112185 1010 1963 32081 4513 22019 50599

2019

139706 к 3350 25280 к 55719 18392 33808

2020

77802 к к 13515 2817 10796 15989 30507
_____________
1З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель, відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (зі змінами)).
2Дані можуть бути уточнені. Див примітку.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку із запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців 2020 року та 2020 рік, яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та його територіальних органів.