Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

(відсотків)
  Усього Нове будівництво,
реконструкція та технічне
переоснащення
Ремонт (капітальний та
поточний)
2013 100,0

79,5

20,5
2014 100,0 85,2 14,8
2015 100,0 84,3 15,7
2016 100,0 73,9 26,1
2017 100,0 62,2 37,8
2018 100,0 54,0 46,0
2019 100,0 65,9 34,1