Методологічні пояснення

      Інноваційна діяльність — це комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на створення та впровадження інновацій (проведення і придбання наукових досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій, маркетинг, реклама тощо). Ці заходи не завжди приводять до впровадження інновацій але необхідні для їх створення. До інноваційної діяльності також належать дослідження і розробки, безпосередньо не пов'язані з підготовкою конкретної інновації.
      Під інновацією розуміють введення у вживання будь-якого нового або значно вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності підприємства (організації), організації робочих місць або зовнішніх зв’язків.
      Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції – зазначається кількість впроваджених у виробництво у звітному періоді нових або значно поліпшених за своїми властивостями або способами використання видів продукції, що можуть бути новими як для ринку, так и лише для підприємства.
      Кількість впроваджених нових технологічних процесів – зазначається кількість впроваджених нових або значно поліпшених способів виробництва або доставки продукту.