Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря

  Обсяги викидів діоксиду сірки стаціонарними джерелами
усього, тис.т у розрахунку
на 1 особу, кг на 1 км2 площі регіону, кг
1990 36,4 24,0 1766,8
1991 33,2 21,9 1611,3
1992 25,8 16,9 1250,1
1993 21,9 14,4 1062,9
1994 18,0 11,8 871,0
1995 16,9 11,1 817,3
1996 10,6 7,0 513,2
1997 8,2 5,5 397,0
1998 5,6 3,8 272,5
1999 4,8 3,2 230,8
2000 3,6 2,5 173,3
2001 3,2 2,2 153,1
2002 2,6 1,8 124,4
2003 1.8 1,2 84,4
2004 1,5 1,1 73,7
2005 1,0 0,7 49,5
2006 0,8 0,6 40,2
2007 0,9 0,7 45,6
2008 1,2 0,9 60,0
2009 0,7 0,5 33,2
2010 0,7 0,5 32,6
2011 0,8 0,6 35,9
2012 0,7 0,5 34,1
2013 1,0 0,7 46,5
2014 1,0 0,8 50,5
2015 2,3 1,7 109,2
2016 4,1 3,2 200,1
2017 2,5 1,9 119,5
2018 3,4 2,6 162,9
2019 2,2 1,8 107,1

2020

1,6 1,2 75,5


  Обсяги викидів діоксиду азоту стаціонарними джерелами
усього, тис.т у розрахунку
на 1 особу, кг на 1 км2 площі регіону, кг
1990 ... ... ...
1991 9,6 6,3 463,1
1992 9,0 5,9 434,1
1993 6,5 4,3 315,2
1994 4,9 3,2 239,4
1995 5,8 3,9 283,0
1996 3,2 2,1 153,2
1997 2,8 1,9 133,7
1998 2,5 1,7 122,7
1999 2,6 1,7 124,1
2000 2,5 1,7 119,9
2001 2,5 1,8 120,8
2002 2,4 1,7 118,0
2003 2,6 1,8 123,8
2004 3,0 2,1 144,6
2005 3,1 2,3 152,5
2006 2,8 2,0 135,8
2007 4,7 3,5 228,0
2008 6,1 4,5 294,7
2009 3,8 2,9 185,2
2010 4,4 3,3 214,8
2011 4,8 3,6 232,3
2012 4,4 3,4 214,5
2013 4,7 3,6 229,7
2014 4,1 3,1 198,4
2015 4,8 3,7 231,0
2016 5,1 4,0 248,0
2017 5,3 4,1 255,6
2018 5,4 4,3 262,1
2019 5,4 4,3 261,5
2020 5,2 4,1 250,1