Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря

  Обсяги викидів діоксиду сірки
усього, тис.т у тому числі у розрахунку
стаціонарними джерелами пересувними джерелами1 на 1 особу, кг на 1 км2 площі регіону, кг
1990 36,4 36,4 ... 24,0 1766,8
1991 33,2 33,2 ... 21,9 1611,3
1992 25,8 25,8 ... 16,9 1250,1
1993 21,9 21,9 ... 14,4 1062,9
1994 18,0 18,0 ... 11,8 871,0
1995 16,9 16,9 ... 11,1 817,3
1996 10,6 10,6 ... 7,0 513,2
1997 8,2 8,2 ... 5,5 397,0
1998 5,6 5,6 ... 3,8 272,5
1999 4,8 4,8 ... 3,2 230,8
2000 3,7 3,6 0,1 2,6 181,4
2001 3,4 3,2 0,2 2,3 162,8
2002 2,8 2,6 0,2 1,9 134,2
2003 2,0 1.8 0,2 1,4 95,2
2004 1,8 1,5 0,3 1,3 85,2
2005 1,2 1,0 0,2 0,9 60,3
2006 1,5 0,8 0,7 1,1 73,5
2007 1,7 0,9 0,8 1,2 81,5
2008 2,0 1,2 0,8 1,5 98,5
2009 1,4 0,7 0,7 1,1 69,2
2010 1,5 0,7 0,8 1,1 71,1
2011 1,6 0,8 0,8 1,2 76,0
2012 1,6 0,7 0,9 1,2 75,4
2013 1,9 1,0 0,9 1,4 90,4
2014 2,0 1,0 1,0 1,5 97,3
2015 3,2 2,3 0,9 2,4 153,1
2016 4,1 4,1 ... 3,2 200,1
2017 2,5 2,5 ... 1,9 119,5

_____________
1 За 1990–2002 відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.

  Обсяги викидів діоксиду азоту
усього, тис.т у тому числі у розрахунку
стаціонарними джерелами пересувними джерелами1 на 1 особу, кг на 1 км2 площі регіону, кг
1990 ... ... ... ... ...
1991 9,6 9,6 ... 6,3 463,1
1992 9,0 9,0 ... 5,9 434,1
1993 6,5 6,5 ... 4,3 315,2
1994 4,9 4,9 ... 3,2 239,4
1995 5,8 5,8 ... 3,9 283,0
1996 3,2 3,2 ... 2,1 153,2
1997 2,8 2,8 ... 1,9 133,7
1998 2,5 2,5 ... 1,7 122,7
1999 2,6 2,6 ... 1,7 124,1
2000 4,2 2,5 1,7 2,9 205,4
2001 5,3 2,5 2,8 3,7 258,7
2002 5,2 2,4 2,8 3,6 251,2
2003 5,4 2,6 2,8 3,8 260,8
2004 5,9 3,0 2,9 4,2 286,9
2005 5,8 3,1 2,7 4,2 283,9
2006 9,4 2,8 6,6 6,9 457,0
2007 11,8 4,7 7,1 8,7 571,3
2008 14,0 6,1 7,9 10,4 680,7
2009 11,2 3,8 7,4 8,4 541,8
2010 12,2 4,4 7,8 9,2 591,4
2011 12,9 4,8 8,1 9,7 624,5
2012 12,5 4,4 8,1 9,5 608,3
2013 13,2 4,8 8,4 10,0 637,9
2014 12,8 4,1 8,7 9,8 620,9
2015 13,0 4,7 8,3 10,1 632,4
2016 5,1 5,1 ... 4,0 248,0
2017 5,3 5,3 ... 4,1 255,6

_____________
1За 1990–2002 відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.