Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році

  Обсяги викидів1 2021 у % до 2020
Усього, т 21146,4 116,3

у тому числі

   

метали та їх сполуки

33,0 114,0

з них

   

свинець

0,2 130,3

мідь

0,3 141,2

нікель

0,3 164,2

хром

0,9 147,9

цинк

0,5 132,0

арсен

0,3 135,5

метан

1824,7 88,3

неметанові леткі органічні сполуки

1425,6 137,8

оксид вуглецю

6696,1 126,5

діоксид та інші сполуки сірки

2838,3 176,1

з них

   

діоксид сірки

2798,8 179,7

сполуки азоту

5821,0 99,0

з них

   

діоксид азоту

5217,3 101,1

оксид азоту

84,7 113,3

аміак

516,2 81,1

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

2481,8 110,8

стійкі органічні забруднювачі

0,5 103,9

з них

   

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

0,0 111,1

інші

25,4 103,8
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т 2,5 108,8
____________
1 Від стаціонарних джерел забруднення.