Архів : 2017 2018 2019

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронної діяльності у 2020 році

(у фактичних цінах, тис.грн)
 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати 380269,3 60990,4 9859,8 319278,9

у тому числі на

       

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

25282,0 15672,7 5811,1 9609,3

очищення зворотних вод

196637,7 24232,4 3204,1 172405,3

поводження з відходами

144750,4 17700,1 387,9 127050,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

2646,9 2171,3 475,6

зниження шумового і вібраційного впливу

48,7 1,0 47,7

збереження біорізноманіття і середовища існування

8687,7 756,2 7931,5

радіаційну безпеку

321,4 321,4

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

310,9 310,9

інші напрями природоохоронної діяльності

1583,6 456,7 456,7 1126,9