Архів : 2020

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році

  Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т
сірки діоксид діоксид азоту оксид вуглецю неметанові леткі органічні сполуки поліароматичні вуглеводні тверді частинки Тч2,5 тверді частинки Тч10 аміак
Усього 2798,8 5217,3 6696,1 1425,6 0,0 416,0 1593,1 516,2
Енергетика 189,1 544,4 745,4 149,6 126,4 159,0 2,3
Виробництво 2521,3 4601,4 5506,9 1242,1 0,0 155,6 1225,7 50,9
Сільське господарство 0,9 10,1 29,2 24,0 112,6 160,9 429,8
Відходи 0,2 4,3 102,2 0,0 0,1 0,1 31,2
Інші стаціонарні джерела викидів 87,3 57,1 312,4 9,9 21,3 47,4 2,0