Архів : 2017 2018 2019 2020

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році

  Обсяги викидів, т 2021 у % до 2020 У тому числі
діоксиду сірки діоксиду азоту
т 2021 у % до 2020 т 2021 у % до 2020
Хмельницька область 21146,4 116,3 2798,8 179,7 5217,3 101,1
Кам’янець-Подільський район 9044,0 102,1 81,7 97,6 4142,8 96,4
Хмельницький район 6324,0 109,7 375,8 124,3 661,0 112,7
Шепетівський район 5778,4 162,4 2341,3 199,9 413,5 149,0