Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січень 2012р.

Темпи зростання, %

січень 2012р. до

довідково:

січень 2011р. до  січня 2010р.

грудня 2011р.

січня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

13852,31

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

96,1 109,1 118,2
Індекс сільськогогосподарського виробництва

х

х

111,9

112,9
Виробництво основних видів продукції тваринництва        

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

8,8 68,3 101,8 104,4

молоко, тис.т

32,7 91,0 102,5 102,7

яйця, млн.шт.

73,3 98,8 180,6 171,9
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис. м2 298,01 х 82,42 135,83
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 26,44 х 126,9 78,9
Вантажооборот, млн.ткм 102,3 67,1 100,4 143,4
Пасажирооборот, млн.пас.км. 104,1 96,7 99,7 90,4
Експорт товарів, млн.дол. США

393,71

х

135,12

118,33

Імпорт товарів, млн.дол. США

554,71

х

120,22

167,53

Сальдо (+,–)

-161,01

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США 34,11

х

190,42

118,23
Імпорт послуг, млн.дол. США 14,21 х 118,22 86,03
Сальдо (+,–) 19,91 х х х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 1104,7 х 118,6 114,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника        

 номінальна, грн.

20751 110,25 116,22 122,73

 реальна, %

х 109,55 107,62 111,73
Заборгованість із виплати заробітної плати6,  млн.грн. 17,2 100,3 92,0

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 18,9 114,0 80,5

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

103,1

100,87

 

1  Дані за 2011р.

2 2011р. у % до 2010р.

3 2010р. у % до 2009р.

4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

5 Грудень 2011р. у % до листопада 2011р.

6 Станом на 1 січня.

7 Січень 2011р. у % до грудня 2010р.