Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за  січень 2018р.

Темпи зростання (зниження), %

січень 2018р. до

довідково:  січень 2017р. до   січня 2016р.

грудня 2017р.

січня 2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 13,7 113,7 73,6 х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника        

номінальна, грн

59381 119,32 142,23 119,94

реальна, %

х 118,32 124,53 106,94
Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, тис.грн 5763,0 89,0 299,4 33,6
Індекс споживчих цін х 101,5 114,1 101,26
Обсяг реалізованої промислової продукції, тис.грн 37631754,81 х х х
Індекс промислової продукції х 78,7 94,7 104,2
Індекс сільськогосподарської продукції х х 95,9 102,3
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 95723 х х х
Індекс будівельної продукції х х 143,9 102,4
Капітальні інвестиції, млн.грн 10139,17 х 111,68 123,49
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2 361,11 х 89,210 86,44
Експорт товарів, млн.дол. США 467,61 х 146,710 79,44
Імпорт товарів, млн.дол. США 414,21 х 124,810 128,04
Сальдо (+,–) 53,41 х х х
Експорт послуг, млн.дол. США 26,81 х 135,210 88,14
Імпорт послуг, млн.дол. США 12,81 х 124,510 100,54
Сальдо (+,–) 14,01 х х х
Вантажооборот, млн.ткм 90,0 70,0 86,9 109,8
Пасажирооборот, млн.пас.км 87,4 95,7 90,1 110,2
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 1653,5 75,4 107,6 102,0
____________
1 Дані за 2017р.
2 Грудень 2017р. у % до листопада 2017р.
3 Грудень 2017р. у % до грудня 2016р.
4 2016р. у % до 2015р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2017р. у % до грудня 2016р.
7 Дані за січень–грудень 2017р.
8 Січень–грудень 2017р. у % до січня–грудня 2016р.
9 Січень–грудень 2016р. у % до січня–грудня 2015р.
10 2017р. у % до 2016р.