Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Основні показники соціально-економічного розвитку

  Фактично за
січень 2022р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2022р. до довідково:
січень 2021р. до січня 2020р.
грудня 2021р. січня 2021р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника        

номінальна, грн

123261 129,42 125,03 124,94

реальна, %

х 128,42 113,73 114,44
Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, тис.грн 18729,5 83,8 238,4 х
Індекс споживчих цін х 100,8 101,1 101,16
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 64313510,5 х х х
Індекс промислової продукції х 75,3 111,5 93,5
Індекс сільськогосподарської продукції х х 104,2 106,4
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 385837 х х х
Індекс будівельної продукції х х 113,0 232,5
Капітальні інвестиції, млн.грн 10874,87 х 107,68 81,99
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2 3416431 х 122,210 86,44
Експорт товарів, млн.дол. США 918,31 х 138,410 103,34
Імпорт товарів, млн.дол. США 628,51 х 123,910 90,04
Сальдо (+,–) 289,81 х х х
Експорт послуг, млн.дол. США 28,01 х 111,710 92,64
Імпорт послуг, млн.дол. США 22,61 х 87,010 90,84
Сальдо (+,–) 5,41 х х х
Вантажообіг, млн.ткм 100,2 90,0 167,1 65,8
Пасажирообіг, млн.пас.км 34,8 94,6 76,7 58,9
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 3199,1 87,4 127,7 99,4
____________
1 Дані за 2021р.
2 Грудень 2021р. у % до листопада 2021р.
3 Грудень 2021р. у % до грудня 2020р.
4 2020р. у % до 2019р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2021р. у % до грудня 2020р.
7 Дані за січень–грудень 2021р.
8 Січень–грудень 2021р. у % до січня–грудня 2020р.
9 Січень–грудень 2020р. у % до січня–грудня 2019р.
10 2021р. у % до 2020р.