Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньлютий 2012р.

Темпи зростання,  %

лютий 2012р. до

січень–лютий 2012р. до січня–лютого2011р.

довідково:   січеньлютий 2011р. до  січнялютого 2010р.

січня 2012р.

лютого 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

1157,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

95,0 104,1 106,6 114,8
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

108,9 113,3
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

14,6 103,5 65,6 102,5 104,2

молоко, тис.т

64,4 97,9 96,7 100,2 104,8

яйця, млн.шт.

139,8 170,6 90,9 175,7 167,8
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 55,92 х х 104,4 85,6
Вантажооборот, млн.ткм 242,1 136,8 95,9 97,7 124,1
Пасажирооборот, млн.пас.км. 202,5 94,5 100,4 100,1 89,7
Експорт товарів, млн.дол.США

23,6

х

х

97,6

147,6

Імпорт товарів, млн.дол.США

24,4

х

х

132,8

131,7

Сальдо (+,–)

-0,8

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 2228,2

х

х

116,8 113,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника2          

 номінальна, грн.

21221 88,83 118,84 х 120,71

 реальна, %

х 89,33 115,14 х 111,11
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 17,5 101,4 85,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 20,3 107,5 87,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

102,6

100,16

101,46

 

1  Дані за січень.

2  За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3    Січень 2012р. у % до грудня 2011р.

4    Січень 2012р. у % до січня 2011р.

5    Станом на 1 лютого.

6    Лютий у % до грудня попереднього року.