Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньберезень 2012р.

Темпи зростання,  %

березень 2012р. до

січень–березень 2012р. до січня–березня 2011р.

довідково:  січеньберезень 2011р. до  січняберезня 2010р.

лютого 2012р.

березня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

2402,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

110,8 102,2 105,0 109,0
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

107,6 112,3
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

20,4 100,2 97,7 101,1 103,1

молоко, тис.т

107,9 137,8 94,0 97,6 105,2

яйця, млн.шт.

216,2 114,6 173,5 174,9 163,6
Інвестиції в основний капітал2, млн. грн. 3994,73 х х 120,84 81,75
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 119,96 х х 112,5 84,5
Вантажооборот, млн.ткм 397,1 110,8 94,2 96,3 120,4
Пасажирооборот, млн.пас.км. 310,9 110,3 100,0 100,0 88,9
Експорт товарів1, млн.дол.США

53,0

х

х

98,7

158,4

Імпорт товарів1, млн.дол.США

109,7

х

х

229,1

130,8

Сальдо (+,–)1

-56,7

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 3513,6

х

х

112,6 117,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

21971 107,27 125,98 122,51 119,41

 реальна, %

х 107,07 122,48 118,71 110,61
Заборгованість із виплати заробітної плати9,  млн.грн. 18,3 104,7 81,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 19,2 94,8 88,9

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

101,6

100,110

102,410

 

1     Дані за січень-лютий.

2     Дані за 2011 рік.

3     Без ПДВ.

4     2011 рік у % до 2010 року.

5     2010 рік у % до 2009 року.

6     За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

7     Лютий 2012р. у % до січня 2012р.

8     Лютий 2012р. у % до лютого 2011р.

9     Станом на 1 березня.

10     Березень у % до грудня попереднього року.