Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січень–березень 2018р.

Темпи зростання (зниження), %

березень 2018р. до

січень–березень 2018р. до   січня–березня 2017р. довідково:  січень–березень 2017р. до   січня–березня 2016р.

лютого 2018р.

березня 2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 13,8 96,8 81,4 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

63471 102,32 127,03 125,91 147,21

реальна, %

х 101,22 110,93 110,21 129,31
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 5642,8 101,5 176,4 х 44,8
Індекс споживчих цін х 100,6 112,8 103,15 104,16
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 6772533,4 х х х х
Індекс промислової продукції х 107,1 96,0 96,9 103,3
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 96,0 101,8
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 274446 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 98,7 96,0
Експорт товарів1, млн.дол. США 85,5 х х 141,1 185,3
Імпорт товарів1, млн.дол. США 60,2 х х 120,8 142,4
Сальдо1 (+,–) 25,3 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 328,6 110,8 85,1 88,9 93,3
Пасажирооборот, млн.пас.км 259,6 104,7 90,1 90,6 106,8
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 4997,5 109,1 105,9 106,5 102,6
____________
1 Дані за січень–лютий.
2 Лютий 2018р. у % до січня 2018р.
3 Лютий 2018р. у % до лютого 2017р.
4 Станом на 1 березня.
5 Березень 2018р. у % до грудня 2017р.
6 Березень 2017р. у % до грудня 2016р.