Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–березень 2021р.

Темпи зростання (зниження), %

березень 2021р. до

січень–березень 2021р. до січня–березня 2020р. довідково: січень–березень 2020р. до січня–березня 2019р.

лютого
2021р.

березня
2020р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

108351 102,02 121,13 121,21 118,91

реальна, %

х 100,82 113,03 113,71 114,71
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 13626,8 87,5 248,8 х х
Індекс споживчих цін х 101,2 108,5 103,55 100,16
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 7428761,7 х х х х
Індекс промислової продукції х 117,7 113,2 102,8 100,2
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 101,6 96,2
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 668125 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 140,8 85,8
Експорт товарів1, млн.дол. США 142,5 х х 130,1 98,8
Імпорт товарів1, млн.дол. США 73,9 х х 94,0 130,1
Сальдо1 (+, –) 68,6 х х х х
Вантажообіг, млн.ткм 230,0 65,1 76,2 70,2 92,4
Пасажирообіг, млн.пас.км 140,5 53,4 94,8 69,0 87,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 7480,8 112,9 129,6 110,0 110,7
____________
1 Дані за січень–лютий.
2 Лютий 2021р. у % до січня 2021р.
3 Лютий 2021р. у % до лютого 2020р.
4 Станом на 1 березня.
5 Березень 2021р. у % до грудня 2020р.
6 Березень 2020р. у % до грудня 2019р.