Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньквітень 2012р.

Темпи зростання,  %

квітень 2012р. до

січень–квітень 2012р. до січня–квітня 2011р.

довідково:  січеньквітень 2011р. до  січняквітня 2010р.

березня 2012р.

квітня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

3716,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,6 98,1 103,0 114,5
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

107,3 109,5
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

29,4 154,8 113,1 104,5 112,7

молоко, тис.т

157,8 114,4 96,7 97,3 102,2

яйця, млн.шт.

298,6 108,0 175,4 175,0 156,2
Введення в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2 60,0 х х 129,1 56,8
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 165,22 х х 106,1 80,6
Вантажооборот, млн.ткм 549,9 98,6 94,2 95,7 119,6
Пасажирооборот, млн.пас.км 414,5 95,5 98,8 99,7 88,6
Експорт товарів1, млн.дол.США

93,3

х

х

107,1

154,6

Імпорт товарів1, млн.дол.США

150,5

х

х

177,9

126,8

Сальдо (+,–)1

-57,2

х

х

х

х

Експорт послуг1, млн.дол.США

8,6

х

х

130,4

179,2

Імпорт послуг1, млн.дол.США

2,4

х

х

89,5

150,9

Сальдо (+,–)1

6,2

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 4859,7

х

х

112,1 117,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

22231 99,83 114,14 119,51 118,61

 реальна, %

х 99,83 112,34 116,41 109,91
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 17,8 97,1 89,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 17,0 88,6 89,2

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

101,6

100,06

103,96

 

1       Дані за січень-березень.

2       За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3   Березень 2012р. у % до лютого 2012р.

4       Березень 2012р. у % до березня 2011р.

5       Станом на 1 квітня.

6       Квітень у % до грудня попереднього року.