Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січень–квітень 2018р.

Темпи зростання (зниження), %

квітень 2018р. до

січень–квітень 2018р. до   січня–квітня 2017р. довідково:  січень–квітень 2017р. до   січня–квітня 2016р.

березня 2018р.

квітня 2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 11,9 85,7 81,3 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

65231 107,12 122,83 124,81 146,71

реальна, %

х 106,52 108,83 109,71 128,11
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 5557,6 98,5 84,1 х 130,9
Індекс споживчих цін х 100,8 112,8 104,05 104,96
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 10559193,7 х х х х
Індекс промислової продукції х 82,5 80,1 92,6 101,9
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 97,9 100,9
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 406785 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 103,0 92,7
Капітальні інвестиції1, млн.грн 1740,7 х х 105,7 134,5
Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію1, тис.м2 53,8 х х 75,9 67,5
Експорт товарів1, млн.дол. США 138,3 х х 141,4 173,3
Імпорт товарів1, млн.дол. США 94,0 х х 112,8 138,2
Сальдо1 (+,–) 44,3 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 6,9 х х 124,2 120,8
Імпорт послуг1, млн.дол. США 3,1 х х 124,9 117,7
Сальдо1 (+,–) 3,8 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 453,0 99,2 84,3 87,5 92,4
Пасажирооборот, млн.пас.км 346,7 98,8 92,1 91,0 105,8
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 6738,6 98,5 101,5 103,9 101,8
____________
1 Дані за січень–березень.
2 Березень 2018р. у % до лютого 2018р.
3 Березень 2018р. у % до березня 2017р.
4 Станом на 1 квітня.
5 Квітень 2018р. у % до грудня 2017р.
6 Квітень 2017р. у % до грудня 2016р.