Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–квітень 2021р.

Темпи зростання (зниження), %

квітень 2021р. до

січень–квітень 2021р. до січня–квітня 2020р. довідково: січень–квітень 2020р. до січня–квітня2019р.

березня
2021р.

квітня
2020р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

111921 108,72 124,83 122,51 115,91

реальна, %

х 107,42 115,03 114,21 112,31
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 17361,3 127,4 170,7 х х
Індекс споживчих цін х 100,6 108,4 104,25 100,86
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 12234884,2 х х х х
Індекс промислової продукції х 96,0 125,0 108,0 96,0
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 99,4 96,1
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 1033811 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 130,1 97,1
Капітальні інвестиції1, млн.грн 1633,6 х х 93,1 95,2
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію1, тис.м2 56,0 х х 87,6 99,5
Експорт товарів1, млн.дол. США 213,4 х х 123,3 111,0
Імпорт товарів1, млн.дол. США 138,7 х х 112,5 122,4
Сальдо1 (+, –) 74,7 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 6,3 х х 100,7 114,6
Імпорт послуг1, млн.дол. США 3,5 х х 86,8 141,4
Сальдо1 (+, –) 2,8 х х х х
Вантажообіг, млн.ткм 325,1 41,4 111,8 79,1 85,6
Пасажирообіг, млн.пас.км 183,2 30,4 1027,7 88,1 65,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 9718,8 80,4 141,3 116,2 103,1
____________
1 Дані за січень–березень.
2 Березень 2021р. у % до лютого 2021р.
3 Березень 2021р. у % до березня 2020р.
4 Станом на 1 квітня.
5 Квітень 2021р. у % до грудня 2020р.
6 Квітень 2020р. у % до грудня 2019р.