Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньтравень 2012р.

Темпи зростання,  %

травень 2012р. до

січень–травень 2012р. до січня–травня 2011р.

довідково:  січеньтравень 2011р. до  січнятравня 2010р.

квітня 2012р.

травня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

4916,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

105,2 97,9 101,9 111,2
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

107,2 108,8
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

34,2 53,4 98,9 103,6 109,3

молоко, тис.т

223,9 132,5 99,1 97,9 101,5

яйця, млн.шт.

391,7 113,0 190,7 178,5 161,6
Капітальні інвестиції2, млн.грн. 561,9 х х 79,7 110,7
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 233,03 х х 108,6 83,9
Вантажооборот, млн.ткм 712,6 106,4 96,3 95,9 118,0
Пасажирооборот, млн.пас.км 521,7 103,5 98,8 99,5 88,9
Експорт товарів1, млн.дол.США

130,8

х

х

116,9

137,2

Імпорт товарів1, млн.дол.США

195,0

х

х

163,7

132,1

Сальдо (+,–)1

-64,2

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 6244,1

х

х

112,7 116,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

22361 100,44 117,95 119,21 118,61

 реальна, %

х 100,64 117,85 116,81 109,41
Заборгованість із виплати заробітної плати6,  млн.грн. 17,0 95,6 79,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 16,2 94,9 93,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,7

99,4

99,77

104,37

 

1      Дані за січень-квітень.

2      Дані за січень-березень.

3   За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4      Квітень 2012р. у % до березня 2012р.

5      Квітень 2012р. у % до квітня 2011р.

6       Станом на 1 травня.

7      Травень у % до грудня попереднього року.