Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньчервень 2012р.

Темпи зростання,  %

червень 2012р. до

січень–червень 2012р. до січня–червня 2011р.

довідково:  січеньчервень 2011р. до  січнячервня 2010р.

травня 2012р.

червня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

6276,4

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

89,2 85,9 98,9 111,5
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

107,3 107,3
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

37,7 72,0 94,5 102,7 107,6

молоко, тис.т

287,2 95,9 98,3 98,0 99,8

яйця, млн.шт.

486,6 101,9 209,8 183,9 147,1
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 292,52 х х 100,9 83,7
Вантажооборот, млн.ткм 873,5 98,9 96,9 96,1 117,3
Пасажирооборот, млн.пас.км 631,5 102,5 103,8 100,2 90,2
Експорт товарів1, млн.дол. США

172,0

х

х

115,3

138,9

Імпорт товарів1, млн.дол. США

239,2

х

х

143,8

135,5

Сальдо (+,–)1, млн.дол. США

-67,2

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 7877,0

х

х

112,7 116,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

22701 105,63 119,14 119,21 117,11

 реальна, %

х 105,83 119,84 117,41 107,61
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 17,2 101,0 87,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 15,0 92,8 95,8

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,6

98,7

99,36

104,66

 

1      Дані за січень-травень.

2      За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3   Травень  2012р. у % до квітня 2012р.

4     Травень 2012р. у % до травня 2011р.

5      Станом на 1 червня.

6       Червень у % до грудня попереднього року.