Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за 
січень–червень 2021р.

Темпи зростання (зниження), %

червень 2021р. до

січень–червень 2021р. до січня–червня 2020р. довідково: січень–червень 2020р. до січня–червня 2019р.

травня
2021р.

червня
2020р.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

114291 99,62 132,93 126,61 112,21

реальна, %

х 98,72 121,83 117,31 109,11
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 22286,6 136,8 380,9 х х
Індекс споживчих цін х 100,4 109,2 105,55 101,46
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 21279693,2 х х х х
Індекс промислової продукції х 102,2 95,1 104,5 97,9
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 95,8 97,7
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн 2024651 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 112,7 108,8
Експорт товарів1, млн.дол. США 360,4 х х 145,8 96,1
Імпорт товарів1, млн.дол. США 233,9 х х 129,5 86,5
Сальдо1 (+, –) 126,5 х х х х
Вантажообіг, млн.ткм 554,0 109,1 145,2 95,9 75,8
Пасажирообіг, млн.пас.км 278,0 93,5 84,7 101,4 56,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 14966,4 106,7 121,8 121,1 101,9
____________
1 Дані за січень–травень.
2 Травень 2021р. у % до квітня 2021р.
3 Травень 2021р. у % до травня 2020р.
4 Станом на 1 червня.
5 Червень 2021р. у % до грудня 2020р.
6 Червень 2020р. у % до грудня 2019р.