Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньлипень 2012р.

Темпи зростання,  %

липень 2012р. до

січень–липень 2012р. до січня–липня 2011р.

довідково:  січеньлипень 2011р. до  січнялипня 2010р.

червня 2012р.

липня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

7522,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

102,6 104,6 101,5 111,1
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

114,3 116,0
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

40,9 95,2 91,7 101,8 107,0

молоко, тис.т

351,5 101,6 100,2 98,4 99,0

яйця, млн.шт.

600,0 119,6 214,1 188,9 151,0
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2 107,3 х х 109,6 63,9
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 375,42 х х 103,2 82,9
Вантажооборот, млн.ткм 1040,3 103,5 97,2 96,2 115,3
Пасажирооборот, млн.пас.км 744,7 103,2 106,7 101,2 91,1
Експорт товарів1, млн.дол. США

206,6

х

х

110,4

144,9

Імпорт товарів1, млн.дол. США

278,3

х

х

104,1

159,8

Сальдо (+,–)1

–71,7

х

х

х

х

Експорт послуг1, млн.дол. США 17,5 х х 121,4 189,7
Імпорт послуг1, млн.дол. США 4,9 х х 82,1 131,5
Сальдо (+,–)1 12,6 х х х х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 9466,2

х

х

112,1 113,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

23161 105,83 116,54 118,81 116,41

 реальна, %

х 106,13 118,04 117,51 106,41
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 17,5 102,1 92,9

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 14,6 97,1 100,7

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

99,0

99,36

104,36

 

1      Дані за січень-червень.

2      За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3   Червень  2012р. у % до травня 2012р.

4     Червень 2012р. у % до червня 2011р.

5      Станом на 1 липня.

6       Липень у % до грудня попереднього року.