Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньсерпень 2012р.

Темпи зростання,  %

серпень 2012р. до

січень–серпень 2012р. до січня–серпня 2011р.

довідково:  січеньсерпень 2011р. до  січнясерпня 2010р.

липня 2012р.

серпня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

8852,8

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

95,4 98,0 101,0 111,1
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

103,8 122,6
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

45,4 134,4 110,5 102,5 104,3

молоко, тис.т

412,6 94,9 99,1 98,5 99,0

яйця, млн.шт.

719,3 105,1 229,3 194,6 150,6
Капітальні інвестиції2, млн.грн. 1094,8 х х 80,1 95,1
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 455,03 х х 97,0 91,3
Вантажооборот, млн.ткм 1210,8 102,4 97,9 96,5 114,2
Пасажирооборот, млн.пас.км 856,0 98,3 104,0 101,5 91,9
Експорт товарів1, млн.дол. США

249,0

х

х

113,8

141,1

Імпорт товарів1, млн.дол. США

317,8

х

х

99,3

130,9

Сальдо (+,–)1

68,8

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 11057,5

х

х

112,6 113,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

23541 101,64 118,65 118,71 116,21

 реальна, %

х 101,24 119,55 117,81 105,81
Заборгованість із виплати заробітної плати6,  млн.грн. 16,1 91,8 86,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 13,8 94,6 101,5

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

99,3

99,27

103,97

 

1      Дані за січень-липень.

2      Дані за січень-червень.

3      За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4   Липень  2012р. у % до червня 2012р.

5     Липень 2012р. у % до липня 2011р.

6      Станом на 1 серпня.

7       Серпень у % до грудня попереднього року.