Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньвересень 2012р.

Темпи зростання,  %

вересень 2012р. до

січень–вересень 2012р. до січня–вересня 2011р.

довідково:  січеньвересень 2011р. до  січнявересня 2010р.

серпня 2012р.

вересня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

10082,8

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

122,4 104,6 101,6 111,7
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

105,4 121,0
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

49,8 100,5 151,2 103,4 103,8

молоко, тис.т

468,4 91,3 101,2 98,8 98,8

яйця, млн.шт.

836,9 98,6 164,4 189,7 146,6
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 555,12 х х 95,4 100,9
Вантажооборот, млн.ткм 1373,7 95,5 96,8 96,5 113,3
Пасажирооборот, млн.пас.км 970,7 103,1 106,8 102,1 92,4
Експорт товарів1, млн.дол. США 291,9 х х 115,4 140,4
Імпорт товарів1, млн.дол. США 405,7 х х 110,9 131,4
Сальдо (+,–)1 -113,8 х х х х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 12769,8 х х 113,5 113,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

23721 96,93 117,04 118,41 116,61

 реальна, %

х 97,03 117,44 117,81 106,11
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 16,6 103,2 93,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 12,9 93,8 107,4

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

99,4

99,36

103,96

 

1      Дані за січеньсерпень.

2      За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3      Серпень 2012р. у % до липня 2012р.

4      Серпень 2012р. у % до серпня 2011р.

5      Станом на 1 вересня.

6      Вересень у % до грудня попереднього року.