Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньжовтень 2012р.

Темпи зростання,  %

жовтень 2012р. до

січень–жовтень 2012р. до січня–жовтня 2011р.

довідково:  січеньжовтень 2011р. до  січняжовтня 2010р.

вересня 2012р.

жовтня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

11360,9

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

99,6 97,8 101,2 112,4
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

105,5 119,2
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

56,1 142,3 101,6 103,2 102,7

молоко, тис.т

519,2 91,0 105,7 99,4 98,1

яйця, млн.шт.

961,6 106,0 168,7 186,7 155,3
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2 187,8 х х 119,5 69,8
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 625,42 х х 92,0 101,7
Вантажооборот, млн.ткм 1545,5 105,4 100,5 96,9 112,7
Пасажирооборот, млн.пас.км 1092,1 105,7 111,8 103,1 92,7
Експорт товарів1, млн.дол. США 333,5 х х 114,2 139,7
Імпорт товарів1, млн.дол. США 447,2 х х 110,1 128,3
Сальдо (+,–)1 -113,7 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 28,4 х х 110,4 208,0
Імпорт послуг1, млн.дол. США 8,1 х х 80,0 114,4
Сальдо (+,–)1 20,3 х х х х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 14379,9 х х 112,7 114,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

23801 97,63 114,64 118,01 116,61

 реальна, %

х 97,63 115,04 117,51 106,41
Заборгованість із виплати заробітної плати5,  млн.грн. 14,2 85,3 79,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 11,8 91,6 108,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,3

99,8

99,66

103,76

 

1      Дані за січеньвересень.

2      За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

3      Вересень 2012р. у % до серпня 2012р.

4      Вересень 2012р. у % до вересня 2011р.

5      Станом на 1 жовтня.

6      Жовтень у % до грудня попереднього року.