Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січень–жовтень 2018р.

Темпи зростання (зниження), %

жовтень 2018р. до

січень–жовтень 2018р. до   січня–жовтня 2017р. довідково:  січень–жовтень 2017р. до січня–жовтня 2016р.

вересня 2018р.

жовтня 2017р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб 8,6 90,8 99,5 х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

номінальна, грн

70811 101,12 121,93 124,51 146,71

реальна, %

х 99,42 112,33 112,01 128,01
Заборгованість із виплати заробітної плати4 – усього, тис.грн 15791,9 164,5 280,2 х 190,2
Індекс споживчих цін х 101,8 109,5 107,35 111,56
Обсяг реалізованої промислової продукції1, тис.грн 31062844,7 х х х х
Індекс промислової продукції х 137,0 101,4 96,9 103,3
Індекс сільськогосподарської продукції х х х 108,6 104,0
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн 2436305 х х х х
Індекс будівельної продукції х х х 130,6 120,3
Капітальні інвестиції1, млн.грн 6249,6 х х 90,5 115,6
Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в експлуатацію1, тис.м2 170,0 х х 66,2 112,3
Експорт товарів1, млн.дол. США 445,9 х х 139,7 154,5
Імпорт товарів1, млн.дол. США 329,9 х х 105,8 130,4
Сальдо1 (+,–) 116,0 х х х х
Експорт послуг1, млн.дол. США 20,4 х х 106,6 126,9
Імпорт послуг1, млн.дол. США 12,1 х х 121,1 125,8
Сальдо1 (+,–) 8,3 х х х х
Вантажооборот, млн.ткм 1274,9 100,6 99,4 93,1 95,2
Пасажирооборот, млн.пас.км 852,1 102,7 92,5 91,6 100,4
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 16323,0 104,3 99,5 101,0 105,0
____________
1 Дані за січень–вересень.
2 Вересень 2018р. у % до серпня 2018р.
3 Вересень 2018р. у % до вересня 2017р.
4 Станом на 1 жовтня.
5 Жовтень 2018р. у % до грудня 2017р.
6 Жовтень 2017р. у % до грудня 2016р.