Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

 

Фактично за січеньлистопад 2012р.

Темпи зростання,  %

листопад 2012р. до

січень–листопад 2012р. до січня–листопада 2011р.

довідково:  січеньлистопад 2011р. до  січнялистопада 2010р.

жовтня 2012р.

листопада 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.

12721,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

93,0 107,7 102,0 110,7
Індекс обсягу сільськогогосподарського виробництва

х

х

х

110,4 118,0
Виробництво основних видів продукції тваринництва          

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

65,0 140,4 97,5 102,4 104,3

молоко, тис.т

559,6 79,7 99,7 99,4 98,2

яйця, млн.шт.

1083,5 97,8 169,3 184,5 162,3
Капітальні інвестиції2 , млн.грн. 1805,0 х х 82,0 98,0
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 699,83 х х 88,6 104,8
Вантажооборот, млн.ткм 1704,0 92,3 106,9 97,8 110,5
Пасажирооборот, млн.пас.км 1208,8 96,2 108,5 103,6 93,0
Експорт товарів1, млн.дол. США 382,2 х х 118,4 136,0
Імпорт товарів1, млн.дол. США 489,9 х х 110,7 126,4
Сальдо (+,–)1 -107,7 х х х х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 15972,5 х х 112,3 115,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          

 номінальна, грн.

23891 101,54 112,25 117,41 116,81

 реальна, %

х 101,64 112,75 116,91 107,31
Заборгованість із виплати заробітної плати6,  млн.грн. 14,2 100,0 76,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 13,2 111,7 108,9

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9 99,9

99,57

103,57

 

1      Дані за січеньжовтень.

2      Дані за січеньвересень.

3      За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

4      Жовтень 2012р. у % до вересня 2012р.

5      Жовтень 2012р. у % до жовтня 2011р.

6      Станом на 1 листопада.

7      Листопад у % до грудня попереднього року.